KaiwuDBkaiwudb logo

KaiwuDB 技术视频专区

Spark 在 KaiwuDB 中的应用与实践

2023-02-06


当数据库面对大量数据复杂 OLAP 查询时,性能出现局限性,无法满足用户 AP 方面的高性能要求。为此,KaiwuDB 推出了此项解决方案:借助 Spark 平台,融合了 KaiwuDB 分布式集群及列存存储的性能优势,定制了 Spark 工具,为用户提供一个高性能的 OLAP 解决方案,并满足了大数据生态的客户需求


免费体验 KaiwuDB 全新功能

立即体验

关于我们
联系我们

KaiwuDB B站

KaiwuDB
B站

KaiwuDB 微信公众号

KaiwuDB
微信公众号

© 上海沄熹科技有限公司 Shanghai Yunxi Technology Co., Ltd.    沪ICP备2023002175号-1
400-624-5688-7
1V1 方案咨询
marketing@kaiwudb.org.cn